Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

Her kan du melde deg på sommer og høstens kurs. 

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Elever under 18 år skal ikke registrere egen brukerprofil. Dette skal foreldre/foresatte til elever under 18 år gjøre. Eleven opprettes i profilen til forelderen/foresatte.

 E-posten du registrerer må være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding.  

Påmelding og betaling: 

 • Du melder deg på til vår eller høstsemester. Alle elever går automatisk over til vårsemester hvis ikke plassen er sagt opp. Vi tar imot nye elever til begge semester. 
 • Oppsigelsesfrister er 10.desember for vårsemestret. Alle elever må melde seg på nytt tilhøstsemesteret. 
 • Påmeldingen er bindende etter 2.oppmøte og faktura sendes. Det innebærer at man erpliktig til å betale kursavgiften. 
 • Avmelding må skje til LD administrasjon og ikke til pedagogen. 
 • Ved uteblitt betaling blir saken lagt til oppfølging og purring. 
 • Påløpt gebyrer grunnet sen betaling, skal betales i sin helhet. 
 • Elever med utestående fakturaer vil får plassoppsigelse senest 2 uker før forestilling og vil ikke kunne delta resten av semesteret eller i forestilling. 

Sykdom:

 • Dersom eleven er borte 2 uker eller mer p.g.a sykdom må beskjed gis kontoret. 
 • Ved fremleggelse av legeattest vil resterende kurskontingent tilbake betales 

Personvern og foto/video: 

 • Samtykker du til at vi kan oppbevare og bruke bilder av deg/barnet ditt. Kan vi bruke dette fotomaterialet i annonser, på nettsiden og SoME. 
 • Ser du et bilde du ikke ønsker å ha publisert: gi oss beskjed så fjerner vi det umiddelbart. 
 • Når det fotograferes eller video i timene gir vi beskjed til elever om dette, og de vil ha muligheten til å avstå å bli fotografert. 

Avlysning av kurs: 

 • LD har anledning til å avlyse, flytte, endre eller slå sammen kurs. Vi vil i disse tilfellene hjelpe med å finne gode løsninger sammen med kursdeltakerne. 
 • Det hender vi må avlyse en undervisningstime på grunn av sykdom i de tilfellene vi ikke klarer å finne en vikar. Dette blir ikke kompensert med mindre det overskrider to ganger i løpet av et semester. 

Semesteret: 

 • Høstsemesteret og vårsemester består av 14 kursuker hver seg. 
 • Vi følger skoleferier og helligdager (ikke planleggingsdager). 

Ansvar: 

 • LD tilbyr en forsvarlig undervisning med erfarne pedagoger. 
 • LD har ikke ansvar for elever utenfor dansestudioet. 
 • Vi forutsetter at eleven selv tar hensyn til eventuelle skader eller plager, men gi gjerne beskjed til pedagog i tillegg. Vennligst oppgi eventuelle allergier, sykdommer eller lignende vi behøver å ha kjennskap til. 
 • Verdisaker oppbevares i garderobene og dansestudioets fellesarealer på eget ansvar. Vi anbefaler at verdisaker tas med inn i dansestudio. 
 • Tyveri politianmeldes, og man blir utestengt fra dansestudioet i ett år. 
 • Vi aksepterer ikke mobbing eller stygg språk og forbeholder oss retten til å irettesette eleverved behov. 
 • Vi har taushetsplikt på lik linje med andre som jobber med barn. 
Lukk